บริษัท พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะหยิบยื่นความเป็นอยู่และชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพภายในสภาพแวดล้อมที่ดีผ่านทางโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพ ที่ได้กลั่นกรองมาจากแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันกับประสบการณ์อันยาวนาน นับทศวรรษในธุรกิจอสังหาริมทรัพย อาทิ โครงการ 99 เรสซิเดนซ์ พระรามเก้า ตลาดเสรีมาร์เก็ต โรงแรมรายาวดี กระบี่ และ โรงแรมแทมมาริน วิลเลจ เชียงใหม่

บริษัท พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ จำกัด เป็นหนึ่งองค์กรในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือคุณค่าของการดำเนินธุรกิจแบบองค์รวมด้วยทุกสิ่งล้วนมี ความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เราจึงมุ่งมั่นสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

โครงการอื่น ในเครือพรีเมียร์