ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
เข้าสู่เว็บไซต์